Viac o prostate

13.03.2017

Čo je prostata?

Prostatu nájdeme u mužov v oblasti pod močovým mechúrom. Prostata je žľaza, ktorej funkciu je odvádzanie tekutín z močového mechúra. To znamená, že cez prostatu prechádza močová rúra a ústia v nej aj semenovody spolu s vývodmi so semennými mechúrikmi. Prostata zabezpečuje aj odvod spermií (ejakulátu) zo semenovodu a tiež odvod tekutiny zo semenných mechúrikov. Ejakulát je v želatínovej podobe a vďaka bielkovine, ktorá vzniká v prostate sa dokáže dostať do tekutej podoby.  

Prostata riadi teda aj sexuálny život muža. Je tvorená pädesiatimi drobnými žlazami a jemnou hladkou svalovinou, uzatvorená v pevnom obale. Predstavte si ju ako oriešok, ktorý sedí na panvovom dne, na hrádzi. 

Masáž prostaty a rozety

Masáž je vhodná ako pre mužov tak i pre ženy. Rozdiely v technike masáže pre mužov a ženy sú len malé a sú samozrejme spojené s rozdielmi pohlavných orgánov.

Ľudská koža je najväčší orgán tela s tisíckami nervových zakončení. Ich dráždenie, napríklad dotykom, stimuluje všetky naše zmysly. Zadok i celá análna oblasť má veľké množstvo nervových zakončení a preto je na dotyky a hladenie mimoriadne citlivá. Pocity, ktoré hladenie alebo dotyky v týchto miestach vyvolávajú, sú pre väčšinu ľudí mimoriadne príjemné a vzrušujúce. Základným predpokladom je samozrejme úplné uvoľnenie a odloženie všetkých zábran a obáv.

Rozeta - konečník je pre väčšinu ľudí miestom, ktoré je často spojené s predstavou niečoho nevhodného, nečistého. Lenže aj toto miesto je súčasťou nášho tela a záleží len na nás, ako k nemu budeme pristupovať. Mnoho ľudí má problémy aj v tejto oblasti a ani si nevedia predstaviť, že veľa z nich ide určitými technikami zmierniť alebo až odstrániť. A veľakrát sa táto liečba premietne aj do zmien psychiky a vnímaní celého tela. Citlivá masáž rozety a prostaty jemnou a dôslednou tantrickou technikou odstraňuje svalové napätie a uvoľňuje permanentné sťaženie. Pre mnoho ľudí, ktorí masáž prostaty/rozety zažili, znamenala osobnú zmenu v prijatí nielen svojho tela, ale aj prijatie sama seba. Môže sa stať, že v technike masáže rozety nájdete potešenie a zaradíte ju medzi sexuálne praktiky vo vašom partnerskom vzťahu.