Tantra masáž Savitri – Trochu mystiky do každodenného života

09.03.2017

Tantra masáž Sávitryí vychádza z princípu, že ľudské telo a vedomie samé o sebe sú dokonalým nástrojom k prevádzaniu masáže.  

Zasvätená Tantrická kňažka prechádza transformáciou spôsobenou stále silnejším prúdom kundaliní energie. Takzvaným vzostupom kundaliní. Vzostup kundaliní sa premieta do všetkých oblastí jej života a všetkých zložiek jej bytosti. Dochádza k silnejšiemu a vedomejšiemu prepojeniu s Prírodou, s prírodnými cyklami a živlami. Toto prepojenie je možné využiť v tantra masáži. Dych, dotyk, prejav Tantrickej kňažky sa stávajú živlami - ohňom, vodou, vetrom, zemou. A to podľa potreby jednotlivých ošetrovaných klientov/klientiek. Jej telo, dlane, môžu hriať, chladiť, viať, plynúť, iskriť, kypieť, usadať, prepadať sa. Všetky tieto rozdielné energie a pocity predáva svojimi dotykmi ošetrovanému/ošetrovanej.

Myseľ Tantrickej kňažky sa stáva vďaka meditácii tichou a pokojnou a jej vedomie sa pomaly spája s Prazákladom, z ktorého sa tvorí realita, s Prázdnotou, Ničotou.

Energetické centrá, čakry, sa postupne prečisťujú, zbavujú emočnej záťaže. V súlade s tým sa prečisťujú aj vnútorné orgány až na úrovni buniek. Dochádza k omladeniu organizmu, zvýšeniu vitality, rozvíja sa tvorivosť a potreba vyjadriť samého seba ako jedinečnú bytosť.

Zároveň sa zvyšuje vedomie toho, že Ja som súčasťou nekonečného bytia, ktoré sa prejavuje v neustálom prúde tvorivosti a premien. 

A tak skrz Tantrickú kňažku môže prúdiť nekonečné množstvo tej najčistejšej životnej energie, kundaliní, tvorčej energie, sexuálnej energie, vďaka ktorej tu sme.

Ošetrenie, ktoré predáva Tantrická kňažka, je liečivé, erotické, mystické, sexuálne, hravé, nežné, divoké. Vždy ide o mimoriadny a jedinečný zážitok.


>>> Čítať ďalšie články <<<