Prístup tantry k životu

15.03.2017

Prístup tantry k životu (tantrická vízia) je veľmi radikálna, celkom prevratná a rebelská. Základom je predstava sveta, ktorý nie je rozdelený na nižšie a vyššie časti, ale všetko tvorí jeden celok. 

Medzi diablom a bohom nie je priepasť

Vyššie ide ruka v ruke s nižším. Vyššie obsahuje nižšie a nižšie obsahuje vyššie. Vyššie je skryté v nižšom, takže nižšie nie je treba odmietať, odsudzovať, ničiť alebo zabíjať. Nižšie sa musí transformovať. Musí dostať možnosť stúpať hore a stať sa vyšším. Medzi diablom a bohom nie je neprekonateľná priepasť. Diabol nosí boha v hĺbke svojho srdca. Akonáhle srdce začne fungovať, stane sa diabol bohom.

Diabol je doteraz nerozvinutá božskosť

Preto je koreň anglického slove devil, diabol, rovnaký ako základ slova divine, božský. Diabol nie je protikladom božskosti. Je to božskosť doteraz nerozvinutá. Diabol sa snaží božskosť nájsť. Je na ceste k božskosti, nie je to nepriateľ, je ako semiačko. Božskosť je strom obsypaný kvetmi a diabol je semiačko - a strom je ukrytý v semiačku a semiačko je základom stromu. Nebyť semiačka, nemohol by strom existovať. Strom nemá nič proti semiačku, sú to priatelia, sú spolu. Jed a nektár sú dve fáze jednej energie, rovnako ako život a smrť, deň a noc, láska a nenávisť, sex a supervedomie.

Božskosť je strom obsypaný kvetmi a diabol je semiačko - a strom je ukrytý v semiačku a semiačko je základom stromu. 

Bahno v sebe skrýva lotos

Tantra hovorí, že človek nemá nikdy nič odsudzovať - odsudzovanie je hlúpy prístup. Keď niečo odsudzujete, zbavujete sa možností, ktoré sú dostupné len vtedy, keď poznáte aj to, čo je nižšie. Neodsudzujte bahno, preto v bahne sa skrýva lotos. Využite bahno na stvorenie lotosu. Samozrejme bahno ešte nie je lotos, ale môže sa im stať. Kreatívny duchovný človek pomôže bahnu stvoriť lotos a lotosu potom umožní oslobodiť sa od bahna. 


(Osho - Tantrická transformácia)


>>> Čítať ďalšie články <<<