Freya

Volám sa Freya 

(Zuzana Blašková)

Profesné vzdelanie a skúsenosti:

  • Hotelová akadémia Dolný Kubín
  • Alternatívna medicína a výživa - UK M. Bela Banská Bystrica
  • HOMEOPATIA - SHA Bratislava
  • Výcvik a kurzy Tantra masáže Sávitryí v Bratislave

Zo súkromia:

Tantra prebudila ženskú energiu v mojom ženskom tele.

Liečiť ľudí a pomáhať im nájsť cestu,
považujem za poslanie v tomto živote.